Undervisning i ernæring.

Undervisning i ernæring.

 2024:

14.-, 16.- , 19.- og 24 . januar

6. februar

Kursveke 8

4. mars

11.april

11.- og 17. juni

8.- og 9. august

4.-, 13.-, 24.- og 27. september

11. oktober

11. november

4. desember

Desse kursa er bestilt av oppdragsgjevarar og er fullbooka.

Ønsker du at eg skal lage og halde kurs eller ein kursmodul?

Ta kontakt på tlf 478 23 918 eller send mail til post@randieikrem.no