Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Mykje av korttidsfråveret i norske bedrifter kjem av stress. Dei ansette går ofte over tid med spenningar i kroppen som gjev smerter. Sjølv om smertene kan vere sterke, kan ofte slike spenningar fjernast med massasje og avspenning. Kjem ein raskt til behandling, aukar overskuddet.

Med ein bedriftsavtale deler arbeidsgjevar og tilsette på utgiftene og gevinsten blir redusert sjukefråver og auka resultat.

Kontakt meg for meir informasjon.

Tlf: 478 23 918

E-post : post@randieikrem.no