Storbilsjåfør

Storbilsjåfør

I 2008 kom EU- direktivet om ernæringsundervisning i opplæringsplanen til storbilsjåførkursa. I første omgang for dei som tok førerkort på buss.

I 2009 vart same kravet stilt til dei som tok førerkort på godskjøring.

Eg lagar materiell og held undervisning i ernæring og ergonomi, det psykososiale miljøet og rusmidler.

Kurs i 2020:

6.- og 22. januar

5.-, 12.- og 27.februar

8.-, 15.- og 25. mars

1. april

4.- og 27. mai

11.-, 15. – og 18. juni

6.juli

17.august

11. og 18. september

16. oktober

5. og 13. november

11. desember

18. desember

Storbilsjåførkurs hjå Langvatn Trafikkskule AS.

Ta kontakt for meir info.

Tlf : 478 23 918

E-post : post@randieikrem.no