Storbilsjåførkurs

Storbilsjåførkurs

I 2008 kom EU- direktivet om ernæringsundervisning i opplæringsplanen til storbilsjåførkursa. I første omgang for dei som tok førerkort på buss.

I 2009 vart same kravet stilt til dei som tok førerkort på godskjøring.

Eg lagar materiell og held undervisning i ernæring og ergonomi, det psykososiale miljøet og rusmidler.

Kurs i 2018 :

6. og 13. februar, 20. mars.

20. og 24. april

25.mai

12. og 19. juni

17.august

11. og 18. september

16. oktober

5. og 13. november

11. desember

 

Storbilsjåførkurs hjå Langvatn Trafikkskule AS.

Ta kontakt for meir info.

Tlf : 478 23 918

E-post : post@randieikrem.no