Storbilsjåførkurs

Storbilsjåførkurs

I 2008 kom EU- direktivet om ernæringsundervisning i opplæringsplanen til storbilsjåførkursa. I første omgang for dei som tok førerkort på buss.

I 2009 vart same kravet stilt til dei som tok førerkort på godskjøring.

Eg lagar materiell og held undervisning i ernæring og ergonomi, det psykososiale miljøet og rusmidler.

Kurs i 2019:

11. januar

5. og 12. februar

8., 15. og 26. mars

2. april

10. og 21. mai

14.-, 15. – og 18. juni

17.august

11. og 18. september

16. oktober

5. og 13. november

11. desember

18. desember

Storbilsjåførkurs hjå Langvatn Trafikkskule AS.

Ta kontakt for meir info.

Tlf : 478 23 918

E-post : post@randieikrem.no