Storbilsjåførkurs

Storbilsjåførkurs

I 2008 kom EU- direktivet om ernæringsundervisning i opplæringsplanen til storbilsjåførkursa. I første omgang for dei som tok førerkort på buss.

I 2009 vart same kravet stilt til dei som tok førerkort på godskjøring.

Eg lagar materiell og held undervisning i ernæring og ergonomi, det psykososiale miljøet og rusmidler.

Kurs i 2019:

11. januar

5. og 12. februar

8., 15. og 26. mars

2. april

10. og 21. mai

18. juni

17.august

11. og 18. september

16. oktober

5. og 13. november

11. desember

18. desember

Storbilsjåførkurs hjå Langvatn Trafikkskule AS.

Ta kontakt for meir info.

Tlf : 478 23 918

E-post : post@randieikrem.no