Undervisning i ernæring.

Undervisning i ernæring.

 2021:

14.- og 22. januar

5. februar

17.juni

Desse kursa er bestilt av oppdragsgjevarar og er fullbooka.

Ønsker du at eg skal lage og halde kurs eller ein kursmodul?

Ta kontakt på tlf 478 23 918 eller send mail til post@randieikrem.no