Boksing mot Parkinson

Boksing mot Parkinson

Boksing mot Parkinson er ei forholdsvis ny treningsform. Denne treninga kombinerer kondisjon, teknikk og styrkeøvingar til det beste mot Parkinsonsymptom.

Møt opp på kontoret mitt i Storgata 2D i Volda torsdagar kl 14 – 15.30.

Treninga går føre seg ute i denne perioden for å sikre godt smittevern. Velkomen skal du vere.

For meir info : 478 23 918